063 522 246
0-02-05-08ee81ddc36bc4b03cf575b16bdbe57dced3db387826adec0418a2c6cc4680e3_full
Gradnja kuće

Prostorno programske analize – šta su i zašto prethode procesu izrade projektne dokumentacije

Posedujete plac za izgradnju porodične kuće ili ste u procesu kupovine istog? Da li znate koje su građevinske mogućnosti Vaše parcele, odnosno -kakav se objekat  može graditi na vašem placu?

Zvanični podaci o urbanističkim uslovima gradnje na pojedinačnim parcelama sadržani su u dokumentu pod nazivom Informacija o lokaciji. U skladu sa podacima dobijenim kroz navedeni dokument, arhitekta u dogovoru sa klijentom pristupa izradi projektno – tehničke dokumentacije, odnosno Idejnog rešenja.

Međutim, Informacija o lokaciji, mada jedini relevantan izvor podataka o građevinskim potencijalima konkretne parcele, najčešće ne obuhvata  faktore koji ograničavaju gradnju, poput  detalja o objektima u neposrednom okruženju, u odnosu na koje se novoprojektovana kuća/zgrada mora udaljiti na zakonom propisano rastojanje. Takođe, podaci  sadržani u Informaciji o Lokaciji često nisu blagovremeno ažurirani kroz službu RGZ-a ( Republičkog geodeskog zavoda).  Iz navedenih razloga se tek tokom procesa projektovanja, tj. izrade Idejnog rešenja, može uvideti da parametri prikazani u Informaciji  o lokaciji nisu dostižni, odnosno da ne postoji mogućnost gradnje koju predviđa važeći planski dokument.

Kako se na vreme informisati o relevantnim faktorima koji utiču na građevinski potencijal parcele? Lafarge kuće tim je pripremio rešenje u vidu Prostorno programskih analiza.

Šta su Prostorno Programske analize (PPA) i zašto one prethode procesu izrade projektne dokumentacije?

Prostorno projektne analize predstavljaju svojevrstan pretprojekat, odnosno  uvodnu fazu  procesa izrade projektno – tehničke dokumentacije. Njihovom pripremom stiče se tačan  uvid u mogućnosti gradnje na određenoj lokaciji.

Prostorno projektnim analizama utvrđuje se i definiše sledeće:

  • gabariti budućeg objekta;
  • udaljenje od ulice, susednih objekata i parcela;
  • odnosi osnovnih funkcionalnih celina u sklopu objekta;
  • osnovna dispozicija pomoćnih, tehničkih kao i prostorija za smeštaj vozila;
  • osnovna kretanja korisnika objekta;
  • odnos izgrađenih i slobodnih površina u zavisnosti od uticaja prirodnih i zatečenih faktora poput osunčanosti, izloženosti vetru, intenzivnom sobraćaju, pogledu suseda itd.
  • broj i veličina stambenih jedinica kod višeporodičnih zgrada ili porodičnih kuća sa više stanova.

Predloženim PP analizama klijentu se nudi optimalno konceptualno rešenje ili eventualno i više istih, u zavisnosti od složenosti lokacije i veličine budućeg objekta.

Lafarge kuće tim je za  svoje klijente pripremio posebnu  pogodnost. Naime, ukupan iznos izdvojen za pripremu Prostorno projektnih analiza naknadno se oduzima od iznosa predviđenog za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije, ukoliko se klijent odluči za  nastavak saradnje sa Lafarge kuće timom i nakon faze pretprojektovanja.

Za više informacija pozovite 063/522-246 ili nam pišite na E-mail: lafargekuce-srb@lafargeholcim.com