063 522 246
plac-bg-full

Plac

Za izgradnju kuće potreban Vam je plac. Lafarge kuće™ ponuda prilagođava se specifikacijama skoro svakog placa. Ipak, potrebno je znati da li Vaš plac ispunjava osnovne uslove potrebne za izgradnju objekta:

  • Da plac ima status gradskog građevinskog zemljišta
  • Da posedujete vlasnički list
  • Da urbanistički uslovi dozvoljavaju gradnju u potrebnim okvirima

Ukoliko želite da gradite Lafarge kuću na Vašem placu, on pre svega mora da ima status građevinskog zemljišta. To podrazumeva da se, ukoliko za tim ima potrebe, izvrši prenamena iz poljoprivrednog u građevinsko zemljište i plati naknada za prenamenu, ako ta obaveza postoji u Vašoj zoni.

Sledeća stvar koja je neophodna jeste da imate pravo svojine na parceli, odnosno da je izvršena konverzija iz prava korišćenja u pravo svojine. To se može utvrditi na osnovu Lista nepokretnosti.

Konačno, veoma je bitno da urbanistički uslovi koje propisuje važeći planski dokument za tu parcelu, dozvoljavaju izgradnju u okvirima neophodnim za odabrani Lafarge kuće™ model. Informacije o urbanističkim uslovima izgradnje nalaze se u Informaciji o lokaciji, koju možete pribaviti u Sekretarijatu za urbanizam. Ona sadrži sve neophodne informacije o parceli, kao i uslove za formiranje građevinske parcele, ukoliko ona nije već formirana.