063 522 246
Za sajt
Partneri

Lafarge Srbija i Lafarge kuće traže partnere za projektovanje u BIM okruženju

Sa ciljem daljeg uspešnog poslovanja i implementacije novih rešenja u građevinarstvu, kao i realizacije projekata sve zahtevnijih klijenata, tim Lafarge kuće je u potrazi za poslovnim partnerima sa iskustvom u projektovanju u BIM okruženju.

Budući partneri mogu biti pojedinci i projektni biroi koji su u svojim projektnim timovima već implementirali BIM Menadžement, koji žele nove izazove i time doprinesu inovativnoj ponudi Lafarge kuća.

Šta podrazumeva partnerstvo?

 • Izrada projekata, jedno okruženje – Izrada projekta od koncepta do tehničke dokumentacije moguća u samo jednom okruženju
 • Funkcionalne forme – Funkcija Building Maker u programu Autodesk Revit Architecture (obezbeđivnje transformacije oblika idejnih rešenja u potpuno funkcionalne projekte objekata)
 • Dvosmerna asocijativnost – Izmena bilo gde u projektu je izmena svuda u projektu
 • Specifikacije/Tabele – Tabele i specifikacije su vezane sa modelom
 • Izrada detalja  – Fomiranje biblioteka detalja i alata za izradu detalja
 • Rad sa parametarskim komponentama – Parametarske komponente se koriste za izradu skupova elemenata, opreme ali i za izradu osnovnih delova objekata, zidova ili stubova, bez kodiranja ili programiranja
 • Utrošak materijala – Opcijom Material Takeoff izvodi se precizan obračun utroška materijala
 • Provera sukoba elemenata – Funkcija koja mogućava sagledavanje potencijalnih sukoba elemenata objekata
 • Vizuelizacija projekta – Kreiranje i izrada fotorealističnih projektnih ideja i okruženja
 • Rad projektnih timova na federalnom modelu
 • Modul za konstrukciju u okviru programa Autodesk Revit (Structure)
 • Istovremena izrada fizičkog i analitičkog modela u jedinstvenoj aplikaciji
 • Izrada tabela, mogućnost analize, ocene troškova, količina i svih raspoloživih podataka direktno iz modela
 • Izrada detalja čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija, planova oplate i armature
 • Modul za instalacije u okviru programa Autodesk Revit (MEP)
 • Projektovanje ViK sistema
 • Dimenzionisanje kanala i cevovoda sa proračunom pritiska
 • Projektovanje kanala i sistema cevovoda
 • Osvetljenje i naponsko ožičavanje
 • Proračun osvetljenja
 • Projektovanje sistema protivpožane zaštite
 • Analize interferencije
 • Podrška projektovanju sa ciljem smanjenja zagađenja životnog okruženja

Ukoliko ste baš Vi naš budući partner, kontaktirajte nas na mejl: lafargekuce-srb@lafargeholcim.com ili putem kontakt forme ispod.