063 522 246
dozvole

Dozvole

Tim Lafarge kuće™ vam pruža podršku na svakom koraku prilikom dobijanja potrebnih uslova i dozvola za gradnju. Prikupljamo za vas prave informacije i pronalazimo najefikasnije načine za pribavljanje potrebne dokumentacije. Zajedno sa vama biramo najkraće puteve za dobijanje svih potrebnih dokumenata, uz minimalne posete šalterima.

1
Informacija o lokaciji
2
Katastarsko topografski plan
3
Konceptualno rešenje
4
Idejno rešenje za lokacijske uslove (IDR)
5
Lokacijski uslovi (LU)
6
Elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje
7
Projekat za građevinsku dozvolu (PGD)
8
Građevinska dozvola
9
Projekat za izvođenje (PZI)
10
Prijava radova
11
Izradnja objekta
12
Projekat izvedenog objekta (PIO)
13
Geodetski snimak izvedenog objekta na parceli
14
Upotrebna dozvola