063 522 246
finansiranje_res
Gradnja kuće

Dozvole – prečice za izlazak iz lavirinta

Ko se odluči za izgradnju kuće ili bar samo razmišlja o tome, suočava se sa izazovom – koje su sve to dozvole neophodne kako bi se upustili u taj poduhvat, ali i pitanjem kako ih prikupiti. S obzirom na to da mnogi od nas ustuknu pred birokratskom zahtevima i onom čuvenom floskulom “fali ti još jedan papir” (FT1P), ne čudi činjenica da neki dugo ostanu zarobljeni u tom lavirintu. Za pribavljanje dozvola za Lafarge kuće ne morate da se “naoružate” strpljenjem, jer će se Lafarge kuće tim pobrinuti da taj proces ne bude jednostavan.

Vodič za ulazak u “igru”

Da se ne biste vrteli u začaranom  krugu, potrebno je da znate polaznu tačku, a to je, u procesu pribavljanja dozvola, Informacija o lokaciji. Informacija o lokaciji sadrži mogućnosti i ograničenja gradnje na katastarskoj parceli, odnosno da li je i pod kojim uslovima moguća gradnja na Vašoj parceli, a izdaje je nadležni organ za urbanizam i građevinske poslove grada u kome se nalazi plac. Potrebno je da kupac kuće podnese zahtev za izdavanje Informacije o lokaciji i kopiju plana parcele, a lokalna samouprava je u obavezi da izda taj dokument u roku od 8 dana.

Još jedan korak koji budući vlasnik treba da preduzme je pribavljanje katastarsko-topografskog plana koji izrađuje geodetska agencija, geodetski biro ili geometar, a overava ga nadležni katastar i to u papirnom obliku i digitalnom snimku (CD). Ovaj dokument sadrži sve relevantne detalje snimljenog područja (postojeće objekte, puteve, ograde, šahtove, bandere, promene pada terena itd.) za potrebe projektovanja, sa prikazanom visinom svake snimljene detaljne tačke i nacrtanom granicom katastarske parcele. To je osnova za projektovanje, dakle, prvi nivo igrice ste prešli, dalje nivoe ćete preći zajedno sa iskusnim Lafarge kuće projektantskim timom.

Od konceptualnog rešenja do građevinske dozvole

Nakon što ste pribavili Informaciju o lokaciji i Katastarsko-topografski plan, drugi nivo igrice je priprema idejnog rešenja odnosno izrada pretprojekta – prostorno projektnih analiza i konceptualnog rešenja. To je pogodnost namenjena klijentima Lafarge kuća, jer ukupan iznos predviđen za izradu kompletne projektno-tehničke dokumentacije, naknadno se umanjuje za iznos namenjen pretprojektovanju, ukoliko se klijent odluči za nastavak saradnje sa Lafarge kuće timom, a naplaćuje se po simboličnoj ceni. Lafarge kuće projektantski tim izrađuje konceptualno rešenje po već ponuđenom modelu kuće ili po specifičnim zahtevima kupca. Rok za izradu je 15 dana, a nakon toga se potpisuje ugovor i, ako je potrebno, banka formira kredit.

Sledeća stanica je izrada projekata za izdavanje dozvola, a prvi korak u tom procesu je izrada idejnog rešenja za lokacijske uslove (IDR). Prvi stepen dozvole za izgradnju su lokacijski uslovi, a to su svi urbanistički, tehnički i drugi uslovi i podaci koji su potrebne za izradu idejnog projekta, projekta za građevinsku dozvolu i projekta za izvođenje.

Pre predaje Idejnog rešenja za lokacijske uslove, potrebno je da budući kupac pribavi elaborat o geotehničkim uslovima izgradnje. Ovim elaboratom izučavaju se inženjersko-geološka svojstva terena za potrebe planiranja, projektovanja i građenja objekta, a izrađuje ga ovlašćena firma za geološka istraživanja.

Za potrebe dobijanja drugog stepena dozvole za izgradnju, građevinske dozvole, Lafarge tim kreira i Projekat za građevinsku dozvolu (PGD). Nakon kreiranja tog projekta, izdaje se građevinska dozvola na osnovu koje se može pristupiti izgradnji. Iako je zakonski predviđeno da se na rešenje o izdavanju građevinske dozvole čeka 5 radnih dana od dana podnošenja zahteva, iskustvo našeg projektantskog tima je pokazalo da se građevinska dozvola čeka duže.

Od građevinske do upotrebne dozvole

Kada investitor da saglasnost na Projekat za građevinsku dozvolu pristupa se izradi projekta za izvođenje (PZI) na osnovu kojeg će se graditi objekat.  Najkasnije 8 dana pre početka izvođenja radova, neophodno je prijaviti radove lokalnoj samoupravi koja je izdala građevinsku dozvolu. Onda sledi najzanimljiviji deo – izgradnja objekta. S obzirom na veličinu Lafarge kuća, za dobijanje Upotrebne dozvole kupac bi trebalo da pribavi geodetski snimak izvedenog objekta na parceli, na overenoj katastarsko-topografskoj podlozi, koji izrađuje ovlašena geodetska agencija/geodetski biro, odnosno geometar katastarskih parcela. Na samom kraju Lafarge kuće tim obezbeđuje i upotrebnu dozvolu i tada ste skupili sve poene u ovoj igrici.

Prava igra tek počinje

Kada imate pouzadnog partnera kakav je Lafarge kuće tim, onda bojazni za ulazak u birokratski lavirint nema. Zajedničkim snagama pribavljanje potrebnih dozvola će zaista biti prava igrica gde svaki nivo uspešno prelazite bez stresa i nedoumica. Jedina razlika što na kraju ove “igrice” ne piše “game over” (igra je završena), već “game starts”, jer prava igra tek počinje kada se uselite u svoj topli dom.

Za više informacija pozovite 063/522-246 ili nam pišite na lafargekuce-srb@lafargeholcim.com